הצג מפרשים הצג מפרשים

ספר המדע

ספר המדע והוא ספר ראשון - הלכותיו חמש. וזה סידורן: הלכות יסודי התורה. הלכות דעות. הלכות תלמוד תורה. הלכות עבודת כוכבים ומזלות וחוקות העובדי כוכבים ומזלות. הלכות תשובה: