הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר אהבה והוא ספר שני - הלכותיו שש. וזהו סדורן. הלכות קריאת שמע. הלכות תפלה וברכת כהנים. הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה. הלכות ציצית. הלכות ברכות. הלכות מילה. והמצות הנכללים בהם מפורשים בשמותם במקומם: