הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

מצות עשה אחת והיא לקרות קריאת שמע פעמים ביום. וביאור מצוה זו בפרקים אלו: