הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר זמנים והוא ספר שלישי הלכותיו עשר. וזה סידורן: הלכות שבת. הלכות עירובין. הלכות שביתת עשור. הלכות שביתת יום טוב. הלכות חמץ ומצה. הלכות שופר וסוכה ולולב. הלכות שקלים. הלכות קידוש החדש. הלכות תענית. הלכות מגלה וחנוכה: