הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר הפלאה - והוא ספר ששי - הלכותיו ארבע. וזהו סידורן: הלכות שבועות. הלכות נדרים. הלכות נזירות. הלכות ערכין וחרמין: