הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

יש בכללן חמש מצות. אחת מצות עשה. וארבע מצות לא תעשה: וזה הוא פרטן: א) שלא לישבע בשמו לשקר. ב) שלא לישא בשמו לשוא. ג) שלא לכפור בפקדון. ד) שלא לישבע על כפירת ממון. ה) לישבע בשמו באמת: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: