הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר זרעים - והוא ספר שביעי - הלכותיו שבע. וזהו סידורן: הלכות כלאים. הלכות מתנות עניים. הלכות תרומות. הלכות מעשרות. הלכות מעשר שני ונטע רבעי. הלכות בכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין. הלכות שמטה ויובל: