הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

יש בכללן חמש מצות לא תעשה: וזה הוא פרטן: א) שלא לזרוע זרעים כלאים. ב) שלא לזרוע תבואה או ירק בכרם. ג) שלא להרביע בהמה כלאים. ד) שלא לעשות מלאכה בכלאי בהמה כאחד. ה) שלא ללבוש כלאים: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: