הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר הקרבנות והוא ספר תשיעי הלכותיו שש. וזהו סידורן: הלכות קרבן פסח. הלכות חגיגה. הלכות בכורות. הלכות שגגות. הלכות מחוסרי כפרה. הלכות תמורה: והמצות הנכללים בהם מפורשים בשמותם במקומתם: