הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר טהרה והוא ספר עשירי - הלכותיו שמונה. וזהו סידורן. הלכות טומאת מת. הלכות פרה אדומה. הלכות טומאת צרעת. הלכות משכב ומושב. הלכות שאר אבות הטומאות. הלכות טומאת אוכלין. הלכות כלים. הלכות מקוואות: