הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר נזיקין והוא ספר אחד עשר הלכותיו חמש. וזהו סידורן: הלכות נזקי ממון. הלכות גניבה. הלכות גזלה ואבדה. הלכות חובל ומזיק. הלכות רוצח ושמירת נפש: