הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

יש בכללן ארבע מצות עשה. וזה הוא פרטן: א) דין השור. ב) דין ההבער. ג) דין הבור. ד) דין הבערה: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: