הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר קנין - והוא ספר שנים עשר - הלכותיו חמש. וזהו סידורן: הלכות מכירת. הלכות זכיה ומתנה. הלכות שכנים. הלכות שלוחים ושותפין. הלכות עבדים: והמצוות הנכללות בהן מפורשות בשמותן במקומן: