הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר משפטים והוא ספר שלשה עשר הלכותיו חמש. וזהו סידורן. הלכות שכירות. הלכות שאלה ופקדון. הלכות מלוה ולוה. הלכות טוען ונטען. הלכות נחלות: