הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר שופטים - והוא ספר ארבעה עשר - הלכותיו חמש. וזהו סידורן: הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם. הלכות עדות. הלכות ממרים. הלכות אבל. הלכות מלכים ומלחמותיהם: