הצג מפרשים הצג מפרשים

דף ר"ס ע"א

(דף ר"ס ע"א) פרשת אלה הדברים הוא בפרשת בלק דף קפ"ו ע"א ושם ביתו וכך הסכימו הקדמונים